Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu

0
39
Ảnh Họ và tên, chức vụ Cựu sinh viên
TS Trần Nam Tú, phó vụ trường Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ giáo dục và Đào tạo Lâm Nghiệp khoá 31
Ông Phạm Phú Phát, phó tổng Giám đốc Kinh Doanh – Công ty CP Việt Nam Cựu sinh viên