Giới thiệu mạng lưới cựu sinh viên

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiền thân là Trường Đại học Nông nghiệp II – Hà Bắc, được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo Quyết định số 124/CP của Hội đồng Chính phủ.Trường được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế phục vụ cho sự phát triển nông lâm nghiệp, nông thôn của đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung. Năm 1983, Trường được Chính phủ quyết định chuyển vào Thành phố Huế, trường đổi tên là Trường Đại học Nông nghiệp 2 – Huế. Năm 1994, Chính phủ có Quyết định thành lập Đại học Huế là Đại học vùng, Trường được đổi tên là Trường Đại học Nông Lâm, là một trường đại học thành viên của Đại học Huế. Nhà trường có sứ mạng “Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, sản phẩm khoa học – công nghệ tiên tiến, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập và phát triển”.

Trải qua gần 55 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho đất nước gần 33.000 kỹ sư, 2.600 thạc sĩ và hàng chục tiến sĩ, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, phát triển nông thôn, cơ khí – công nghệ quản lý tài nguyên và môi trường đã được chuyển giao cho các công ty, doanh nghiệp, các địa phương đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế xã hội của cả nước. Nhiều cựu sinh viên, cựu học viên của Nhà trường đã trở thành các nhà lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học đầu ngành, lãnh đạo các trường đại học và viện nghiên cứu, lãnh đạo và chuyên gia kỹ thuật nắm giữ những vị trí chủ chốt trong các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp; nhiều cựu sinh viên đã khởi nghiệp thành công sau khi ra trường.

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế luôn tự hào về truyền thống quý báu của Nhà trường đó là “Đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt bậc, tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”trong đó sinh viên trường ta có các truyền thống: “Có ý thức kỷ luật tốt, Chịu thương chịu khó, Miệng nói tay làm, Tình nghĩa thủy chung và Sẵn sàng nhận nhiệm vụ”. Chính truyền thống này đã tạo nên thành công của các thế hệ sinh viên và thương hiệu của Nhà trường. Với mong muốn kết nối các thế hệ sinh viên để chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ nhau cùng phát triển để phát huy những giá trị truyền thống của Nhà trường, Ban chấp hành lâm thời Ban liên lạc Cựu sinh viên đã được thành lập vào năm 2016 để hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường năm 2017.

Trong thời gian tới, Nhà trường rất mong muốn mạng lưới cựu sinh viên của trường ngày càng phát triển, kết nối chặt chẽ, và hợp tác nhiều hơn để tiếp tục ươm mầm cho những thành công to lớn hơn. Thành đạt của cựu sinh viên là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất của Nhà trường.

Trân trọng./.

HIỆU TRƯỞNG 

PGS TS. Trần Thanh Đức