Trang chủ Việc làm

Việc làm

Do nhu cầu phát triển thêm thị trường và nguồn nhân lực cho đội ngũ kinh doanh và marketing nên công ty TNHH Thương mại Thú y PARADISE cần tuyển dụng những vị trí sau: 1. Nhân viên kinh doanh (15 người) Địa điểm làm việc: khu vực mièn Nam (từ...
Tập đoàn Quế Lâm là tập đoàn tiên phong đi đầu về sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam. Hiện nay, tập đoàn có nhu cầu tuyển dụng, thông tin chi tiết như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: nhân viên 2. Số lượng: 40 người, trong đó: chuyên...