Liên hệ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ

  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, TP. Huế, Việt Nam
  • Điện thoại: 0234. 3525439
  • Fax: +84 234.3524.923
  • Website: https://alumni.huaf.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/