Khoa học công nghệ

Chiều ngày 28.1.2021 vừa qua, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc hợp tác về các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và đào tạo. Tham dự buổi làm...
Vừa qua (28.1.2021), trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Bình với mục đích tăng cường hợp tác giữa sở TN&MT và trường ĐHNL, ĐHH trong nghiên cứu khoa học, chuyển...